Editorials

En les seues declaracions al diari El Mundo del passat 25 de Giner, s'expresava de la següent manera, despuix d'entregar la Memoria de l'Institució corresponent a l'any 2015, al president de Les Corts, En Enric Morera: “En el uso social del valenciano no hay un retroceso, sino estabilidad”; i manifestà difundir-lo des d'un aspecte lúdic, dient: “Imponer es malo, no se puede hacer, tiene que ser convencer. Eso hace que no suba tanto el porcentaje, pero el que entra ya no sale”. Posa alguns eixemples prou curiosos per a documentar la seua observació negativa, retrotraent-se als seus 47 anys com a professor d'universitat, entre ells el següent: “Si vas obligando, uno puede examinarse, aprobar y a partir de ahí, olvidar la asignatura; pasa lo mismo con el valenciano”.


L'eloqüència de les observacions són tan reals que demostren tot el contingut de la política llingüística actual en la Comunitat Valenciana; hui més encara que durant les anteriors llegislatures en mans, tant del PP, com del PSOE, per quant està pressionada per Compromís i, cóm no, pel Bloc. El senyor Marzà nos està informant en els darrers dies dels canvis produïts en els nous examens del valencià (mai parla de la Llengua Valenciana); un, principal per ad ells, aclarint-nos “que es tornen a admetre els títuls de català expedits en Catalunya i Balears”. En quant a Balears, cal remarcar una vegada més, que des de ya fa uns quants anys, Catalunya junt als polítics pancatalanistes balears, ya conseguiren eliminar la llengua mallorquina dels  Estatuts Balears, implantant en aquells la llengua catalana com la oficialment reconeguda com la dels balears. ¿Volem que nos ocorrega en la nostra comunitat lo mateix?


Llegir en qualsevol periódic actual valencià els suplements editats en valencià, francament, de llengua valenciana tenen ben poc; més be s'acosta cada vegada més al català dels diaris editats en la mateixa Catalunya. Pense, per una atra banda, que en Valéncia, tant com en Castelló i Alacant, a pesar de tot lo dit fins ací, fruïm d'unes Institucions reconegudes defensores de la Llengua Valenciana i de totes les senyes d'identitat, que no permetran
mai que una tal cosa ocorrega.

151 - FEBRER 2017 - EL PRESIDENT DE LA  AVLL RECOMANA NO IMPONDRE EL VALENCIÀ, SINO CONVENCER. - ¡QUÉ BONICO!