"DONA EL PRIMER PAS I OPTA PER LA
AUTÈNTICA LLENGUA VALENCIANA "
TU POTS AJUDAR-NOS MOLT

A FER VORE

MÉS LA NOSTRA LLENGUA

no ho dubtes PASSA-HO

EL NOSTRE GRAN PROPÒSIT

Som valencians i el nostre idioma es el valencià.

Qui renuncia a sa llengua i renega de la seua patria es com si renegara de sa mare.

Els que llamentablement encara s'encontren hui en contra de l'idiosincràcia del poble valencià, de l'antic Regne de Valéncia, de la seua independència i de l'autonomia de la llengua genuïna valenciana, han de reconsiderar i reflexionar a fondo sobre les les frases de dalt i, sobre el per qué les digué i les deixà escrites per a la posterioritat, convençut de lo que feya, el senyor Sanchis Guarner.

"Som... això, exactament lo que expressen palesament estes dos frases; ni més, ni manco. Son tan representatives que per sí mateix definixen la nostra particular identitat.

VALENCIANS EN COR I ÀNIMA

CALANDARI DE PROPERES ACTUACIONS i INFORMACIONS VARIES

CONCERT DE PIANO

10 de febrer de 2017, divendres a les 19,30 h., a l'Espai Cultural d'Albalat dels Sorells, concert especial de piano, per membres del “CICLO AMADEUS”

CONCERT DE MÚSICS D'ALBALAT

17 de febrer, 2017, 19:30 hores

Espai Cultural d'Albalat dels Sorells

 

Músics naixcuts a Albalat que desenrrollen la seua activitat fora del món profesional de la música

BIBLIOTECA-HEMEROTECA

(Just dalt de la Biblioteca Municipal) Tfno. 617339214

Llibre recomanat present més: L'ENCOBERT DE VALÉNCIA (I),

de Vicent Boix

LA NOSTRA SENYERA

ASSOCIACIÓ CULTURAL CASTELL DELS SORELLS

(en avant ACCS), té com a finalitats bàsiques, en general, tot allò que remeta al món de la Cultura en les seues diferents vertents, artístiques, lliteràries, musicals, tradicions en art, usos i costums del poble valencià, etc., etc.- Tot lo dit, fer-ho i portar-ho a terme expressant-ho en el nostre Idioma Valencià, segons directrius ortogràfiques i gramaticals de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, també conegudes com  les "Nortmes del puig".